Tłumaczenia specjalistyczne z języka angielskiego oraz hiszpańskiego.

Warszawa

 • Tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. "przysięgłe")

  Pisemne tłumaczenia m.in. następujących rodzajów dokumentów używanych w celach urzędowych:

  Dokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek, odpisy z rejestru przedsiębiorców)
  Akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy i świadectwa szkolne
  Dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, raporty roczne)
  Dokumenty pojazdów zakupionych zagranicą (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, faktury)

  Ustne tłumaczenia m.in. następujących czynności, w których uczestniczy obcokrajowiec:

  Czynności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  Akty notarialne
  Walne zgromadzenia spółek
  Ceremonie ślubne

  Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione

  Dokumentacja spółek handlowych
  Teksty biznesowe, handlowe (strategie, oferty, analizy rynkowe, raporty finansowe, umowy, memo)
  Teksty prawnicze i z zakresu doradztwa podatkowego (opinie prawne, umowy, akty prawne)
  Teksty budowlane (umowy, dokumentacja specjalistyczna, wnioski, decyzje)
  Materiały konferencyjne, prezentacje, materiały szkoleniowe
  Teksty marketingowe, PR
  Strony internetowe

  Tłumaczenia ustne nieuwierzytelnione

  Rodzaje wykonywanych tłumaczeń:

  Konsekutywne m.in. podczas oficjalnych przemówień, prezentacji oraz rozmów biznesowych
  Towarzyszące na potrzeby osoby bądź delegacji w czasie misji handlowych, podróży bądź rozmów handlowych

  Współpraca w działalności marketingowo-sprzedażowej

  Tłumaczenie i asystowanie podczas misji handlowych
  Pomoc w organizacji programu podróży
  Tłumaczenie podczas spotkań biznesowych oraz tłumaczeń wyjazdowych
  Tłumaczenie na targach branżowych

  Copyright by Mateusz Szczygielski

  O Mnie OfertaKlienci Kontakt